Förslag till hur du kan gå vidare

Skaffa programmet "Här & Nu" inkl CD
och följ programmet.
(www.mindfulnesscenter.se) pris 395:-

 

Delta i ett 7-8 veckorsprogram som en
studiecirkel hos något bildningsförbund.

 

Delta i en halv-/ heldagsretreat / en
sinnenas promenad. E-post:
bengt@rundquist.nu pris c:a 400-1000:-

Skaffa någon eller några av böckerna i
litteraturförteckningen om
mindfulness och naturen.