Inspelade mindfulnessövningar

1. Andrum (6 min)

2. Andniningsankaret (8 min)

3. Kroppsskanning (14 min)

4. Sittande meditation (10 min)

5. Mindful yoga (12 min)

6. Mindful vila (8 min)

 

Vardagsövningar för dina sinnen
Genomför dem gärna som en
sinnenas promenad i naturen.

1. Se mot himlen eller horisonten

2. Känn på föremål med handen

3. Lyssna på omgivningens ljud

4. Lukta på några föremål i naturen

5. Smaka på ett föremål i naturen

6. Använd alla sinnen och gå en
mindful promenad