Några nyttiga länkar

1. Våra Mindfulnessturer i Naturen

2. Ola Schenströms hemsida:
Ola Schenström är min guru
och lärare inom mindfulness.

3. Min egen sida om mindfulness

4. Mindfulnessinstruktörerna:
är en Facebook-sida med många
intressanta artiklar.

5. Landstingens gemensamma
rådgivningssida
: Innehåller många
tips och råd samt inspelade övningar

6. Hälsosidorna innehåller många
artiklar, råd och tips om mindfulness

7. Bakgrunden till mindfulness är en
artikel om Buddhas roll för mind-
fulness. (Pdf-fil)

8. Holone är ett nyhetsbrev med
artiklar om modern hjärnforskning
och mindfulness.